Na lovu - Díl 03x167

Nahrané částky

Finální štvanice o 65.000 Kč

Průběh celého dílu

Pavel Kateřina Zdeňka Jindra
1. kolo: Počet otázek / Rychlost
10
10
11
13
1. kolo: Počet správných odpovědí
4
5
4
12
1. kolo: Úspěšnost
40,0 %
50,0 %
36,4 %
92,3 %
1. kolo: Nahraná částka
20.000 Kč
25.000 Kč
20.000 Kč
60.000 Kč
Lov: Nižší nabídka
9.000 Kč
8.000 Kč
5.000 Kč
300 Kč
Lov: Vyšší nabídka
155.000 Kč
165.000 Kč
170.000 Kč
230.000 Kč
Lov: Vybraná nabídka
20.000 Kč
25.000 Kč
5.000 Kč
60.000 Kč
Lov: Počet správných odpovědí
4
4
4
5
Lov: Počet špatných odpovědí
3
4
1
1
Lov: Úspěšnost
57,1 %
50,0 %
80,0 %
83,3 %
Lov: Počet správných odpovědí Lovec
7
7
4
5
Lov: Počet špatných odpovědí Lovec
0
1
0
0
Lov: Úspěšnost Lovec
100,0 %
87,5 %
100,0 %
100,0 %
Finální štvanice: Počet otázek
21
21
Finální štvanice: Rychlost
10.50
10.50
Finální štvanice: Počet správných odpovědí
5
8
Finální štvanice: Počet špatných odpovědí
0
6
Finální štvanice: Počet bodů tým
15
15
Finální štvanice: Úspěšnost týmu
61,9 %
61,9 %
Finální štvanice: Počet otázek Lovec
16
16
Finální štvanice: Rychlost Lovec
11.85
11.85
Finální štvanice: Počet správných odpovědí Lovec
15
15
Finální štvanice: Počet chyb Lovec
1
1
Finální štvanice: Počet vrácení
0
0
Finální štvanice: Počet bodů Lovec
15
15
Finální štvanice: Úspěšnost Lovec
93,8 %
93,8 %
Finální štvanice: Zbývající čas
00:39
00:39
Vyhraná částka
Počet správných odpovědí za celý díl
8
9
13
25
Vyhraná částka za každou správnou odpověď
Pavel Kateřina Zdeňka Jindra

Chybové otázky Lovce (2)

Lov

Ondřej Sokol Zeměpis
Moderátor Ondřej Sokol
Země královny Maud je rozsáhlé uzemí na Antarktidě. Který stát ji 14.ledna 1939 prohlásil za své závislé území?
Kvízová dáma
Lovec Mgr. Dagmar Jandová
Nový Zéland
Ondřej Sokol
Moderátor Ondřej Sokol
Norsko

Štvanice

Ondřej Sokol Historie
Moderátor Ondřej Sokol
Tzv. Zákon 12 desek byl vystaven ve které antické metropoli?
Kvízová dáma
Lovec Mgr. Dagmar Jandová
V Athénácch
Ondřej Sokol
Moderátor Ondřej Sokol
V Římě