Na lovu - Díl 04x56

Nahrané částky

Finální štvanice o 50.000 Kč

Průběh celého dílu

Jana Martin Kateřina Libor
1. kolo: Počet otázek / Rychlost
10
11
10
11
1. kolo: Počet správných odpovědí
5
6
4
11
1. kolo: Úspěšnost
50,0 %
54,5 %
40,0 %
100,0 %
1. kolo: Nahraná částka
25.000 Kč
30.000 Kč
20.000 Kč
55.000 Kč
Lov: Nižší nabídka
8.000 Kč
7.000 Kč
6.000 Kč
5.000 Kč
Lov: Vyšší nabídka
160.000 Kč
170.000 Kč
160.000 Kč
220.000 Kč
Lov: Vybraná nabídka
25.000 Kč
30.000 Kč
20.000 Kč
55.000 Kč
Lov: Počet správných odpovědí
4
5
5
2
Lov: Počet špatných odpovědí
3
3
0
3
Lov: Úspěšnost
57,1 %
62,5 %
100,0 %
40,0 %
Lov: Počet správných odpovědí Lovec
7
6
4
5
Lov: Počet špatných odpovědí Lovec
0
1
0
0
Lov: Úspěšnost Lovec
100,0 %
85,7 %
100,0 %
100,0 %
Finální štvanice: Počet otázek
19
19
Finální štvanice: Rychlost
9.50
9.50
Finální štvanice: Počet správných odpovědí
7
2
Finální štvanice: Počet špatných odpovědí
4
3
Finální štvanice: Počet bodů tým
11
11
Finální štvanice: Úspěšnost týmu
47,4 %
47,4 %
Finální štvanice: Počet otázek Lovec
14
14
Finální štvanice: Rychlost Lovec
11.67
11.67
Finální štvanice: Počet správných odpovědí Lovec
12
12
Finální štvanice: Počet chyb Lovec
2
2
Finální štvanice: Počet vrácení
1
1
Finální štvanice: Počet bodů Lovec
11
11
Finální štvanice: Úspěšnost Lovec
85,7 %
85,7 %
Finální štvanice: Zbývající čas
00:48
00:48
Vyhraná částka
Počet správných odpovědí za celý díl
9
18
11
13
Vyhraná částka za každou správnou odpověď
Jana Martin Kateřina Libor

Chybové otázky Lovce (3)

Lov

Ondřej Sokol Lingvistika
Moderátor Ondřej Sokol
7. pád množného čísla slova "oko" zní správně česky jak?
Pan Lišák
Lovec Mgr. Václav Slabyhoudek
Pouze očima
Ondřej Sokol
Moderátor Ondřej Sokol
Očima i oky

Štvanice

Ondřej Sokol Malířství
Moderátor Ondřej Sokol
Malíř Max Ernst pocházel ze které země?
Pan Lišák
Lovec Mgr. Václav Slabyhoudek
Z Rakouska
Ondřej Sokol
Moderátor Ondřej Sokol
Z Německa

Štvanice

Ondřej Sokol Pomocné vědy historické
Moderátor Ondřej Sokol
Studiem erbů se zabývá která věda?
Pan Lišák
Lovec Mgr. Václav Slabyhoudek
Sfragistika
Ondřej Sokol
Moderátor Ondřej Sokol
Heraldika