Na lovu - Díl 03x95

Nahrané částky

Finální štvanice o 95.000 Kč

Průběh celého dílu

Michal Petra Josef Jiří
1. kolo: Počet otázek / Rychlost
13
12
14
13
1. kolo: Počet správných odpovědí
11
10
7
9
1. kolo: Úspěšnost
84,6 %
83,3 %
50,0 %
69,2 %
1. kolo: Nahraná částka
55.000 Kč
50.000 Kč
35.000 Kč
45.000 Kč
Lov: Nižší nabídka
20.000 Kč
20.000 Kč
14.000 Kč
5.000 Kč
Lov: Vyšší nabídka
160.000 Kč
155.000 Kč
140.000 Kč
205.000 Kč
Lov: Vybraná nabídka
55.000 Kč
50.000 Kč
35.000 Kč
45.000 Kč
Lov: Počet správných odpovědí
2
5
4
5
Lov: Počet špatných odpovědí
3
1
4
2
Lov: Úspěšnost
40,0 %
83,3 %
50,0 %
71,4 %
Lov: Počet správných odpovědí Lovec
5
5
7
6
Lov: Počet špatných odpovědí Lovec
0
0
1
0
Lov: Úspěšnost Lovec
100,0 %
100,0 %
87,5 %
100,0 %
Finální štvanice: Počet otázek
17
17
Finální štvanice: Rychlost
8.50
8.50
Finální štvanice: Počet správných odpovědí
3
4
Finální štvanice: Počet špatných odpovědí
1
6
Finální štvanice: Počet bodů tým
9
9
Finální štvanice: Úspěšnost týmu
41,2 %
41,2 %
Finální štvanice: Počet otázek Lovec
9
9
Finální štvanice: Rychlost Lovec
10.59
10.59
Finální štvanice: Počet správných odpovědí Lovec
9
9
Finální štvanice: Počet chyb Lovec
0
0
Finální štvanice: Počet vrácení
0
0
Finální štvanice: Počet bodů Lovec
9
9
Finální štvanice: Úspěšnost Lovec
100,0 %
100,0 %
Finální štvanice: Zbývající čas
01:09
01:09
Vyhraná částka
Počet správných odpovědí za celý díl
13
18
11
18
Vyhraná částka za každou správnou odpověď
Michal Petra Josef Jiří

Chybové otázky Lovce (1)

Lov

Ondřej Sokol Kultura
Moderátor Ondřej Sokol
Které město má v roce 2025 hostit Světovou výstavu EXPO?
Belladonna
Lovec Mgr. Viktorie Mertová
Minneapolis
Ondřej Sokol
Moderátor Ondřej Sokol
Ósaka