Statistika

Statistiky Muži vs Ženy

Soutěžící podle pohlaví

Vyhrané částky podle pohlaví

Procentuální úspěšnost v Lovu podle pohlaví

Průměr správných odpovědí ve Finální štvanici