Na lovu - Díl 03x125

Nahrané částky

Finální štvanice o 102.000 Kč

Průběh celého dílu

Jiří Markéta Daniel Pavel
1. kolo: Počet otázek / Rychlost
10
11
11
11
1. kolo: Počet správných odpovědí
9
7
5
10
1. kolo: Úspěšnost
90,0 %
63,6 %
45,5 %
90,9 %
1. kolo: Nahraná částka
45.000 Kč
35.000 Kč
25.000 Kč
50.000 Kč
Lov: Nižší nabídka
17.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
-17.000 Kč
Lov: Vyšší nabídka
170.000 Kč
160.000 Kč
160.000 Kč
217.000 Kč
Lov: Vybraná nabídka
17.000 Kč
35.000 Kč
5.000 Kč
50.000 Kč
Lov: Počet správných odpovědí
4
5
1
5
Lov: Počet špatných odpovědí
1
1
4
0
Lov: Úspěšnost
80,0 %
83,3 %
20,0 %
100,0 %
Lov: Počet správných odpovědí Lovec
4
5
5
3
Lov: Počet špatných odpovědí Lovec
0
0
0
1
Lov: Úspěšnost Lovec
100,0 %
100,0 %
100,0 %
75,0 %
Finální štvanice: Počet otázek
18
18
18
Finální štvanice: Rychlost
9.00
9.00
9.00
Finální štvanice: Počet správných odpovědí
4
5
4
Finální štvanice: Počet špatných odpovědí
0
0
3
Finální štvanice: Počet bodů tým
16
16
16
Finální štvanice: Úspěšnost týmu
72,2 %
72,2 %
72,2 %
Finální štvanice: Počet otázek Lovec
20
20
20
Finální štvanice: Rychlost Lovec
11.01
11.01
11.01
Finální štvanice: Počet správných odpovědí Lovec
18
18
18
Finální štvanice: Počet chyb Lovec
2
2
2
Finální štvanice: Počet vrácení
2
2
2
Finální štvanice: Počet bodů Lovec
16
16
16
Finální štvanice: Úspěšnost Lovec
90,0 %
90,0 %
90,0 %
Finální štvanice: Zbývající čas
00:11
00:11
00:11
Vyhraná částka
Počet správných odpovědí za celý díl
17
17
6
19
Vyhraná částka za každou správnou odpověď
Jiří Markéta Daniel Pavel

Chybové otázky Lovce (3)

Lov

Ondřej Sokol Chovatelství
Moderátor Ondřej Sokol
Kterým výrazem je ve včelařství označovaná mladá, ještě neoplodněná včelí matka?
Doktor Vševěd
Lovec RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.
Čerstvěnka
Ondřej Sokol
Moderátor Ondřej Sokol
Panuška

Štvanice

Ondřej Sokol Lékařství
Moderátor Ondřej Sokol
Odborným názvem kterého kožního výrustku je veruka?
Doktor Vševěd
Lovec RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.
Nevím
Ondřej Sokol
Moderátor Ondřej Sokol
Bradavice

Štvanice

Ondřej Sokol Hudba
Moderátor Ondřej Sokol
Věra Šolínová je rodným jménem které zpěvačky?
Doktor Vševěd
Lovec RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.
Špinarová
Ondřej Sokol
Moderátor Ondřej Sokol
Martinová