Na lovu - Díl 04x09

Nahrané částky

Finální štvanice o 65.000 Kč

Průběh celého dílu

Zdeněk Zuzana Štěpán Honza
1. kolo: Počet otázek / Rychlost
11
10
12
12
1. kolo: Počet správných odpovědí
8
5
8
8
1. kolo: Úspěšnost
72,7 %
50,0 %
66,7 %
66,7 %
1. kolo: Nahraná částka
40.000 Kč
25.000 Kč
40.000 Kč
40.000 Kč
Lov: Nižší nabídka
17.000 Kč
9.000 Kč
10.000 Kč
4.000 Kč
Lov: Vyšší nabídka
175.000 Kč
155.000 Kč
180.000 Kč
220.000 Kč
Lov: Vybraná nabídka
40.000 Kč
25.000 Kč
40.000 Kč
220.000 Kč
Lov: Počet správných odpovědí
3
5
5
5
Lov: Počet špatných odpovědí
3
0
1
2
Lov: Úspěšnost
50,0 %
100,0 %
83,3 %
71,4 %
Lov: Počet správných odpovědí Lovec
6
4
5
7
Lov: Počet špatných odpovědí Lovec
0
0
0
0
Lov: Úspěšnost Lovec
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
Finální štvanice: Počet otázek
17
17
Finální štvanice: Rychlost
8.50
8.50
Finální štvanice: Počet správných odpovědí
2
2
Finální štvanice: Počet špatných odpovědí
2
6
Finální štvanice: Počet bodů tým
6
6
Finální štvanice: Úspěšnost týmu
23,5 %
23,5 %
Finální štvanice: Počet otázek Lovec
7
7
Finální štvanice: Rychlost Lovec
11.67
11.67
Finální štvanice: Počet správných odpovědí Lovec
6
6
Finální štvanice: Počet chyb Lovec
1
1
Finální štvanice: Počet vrácení
0
0
Finální štvanice: Počet bodů Lovec
6
6
Finální štvanice: Úspěšnost Lovec
85,7 %
85,7 %
Finální štvanice: Zbývající čas
01:24
01:24
Vyhraná částka
Počet správných odpovědí za celý díl
11
12
15
13
Vyhraná částka za každou správnou odpověď
Zdeněk Zuzana Štěpán Honza

Chybové otázky Lovce (1)

Štvanice

Ondřej Sokol Náboženství
Moderátor Ondřej Sokol
Kolik ran seslal dle Bible Hospodin na Egypt?
Doktor Vševěd
Lovec RNDr. Jiří Martínek, Ph.D.
7
Ondřej Sokol
Moderátor Ondřej Sokol
10