Na lovu - Díl 01x64

Nahrané částky

Finální štvanice o 70.000 Kč

Průběh celého dílu

Marcela Kamil Dangi Pavel
1. kolo: Počet otázek / Rychlost
11
10
11
11
1. kolo: Počet správných odpovědí
4
4
6
6
1. kolo: Úspěšnost
36,4 %
40,0 %
54,5 %
54,5 %
1. kolo: Nahraná částka
20.000 Kč
20.000 Kč
30.000 Kč
30.000 Kč
Lov: Nižší nabídka
8.000 Kč
5.000 Kč
3.000 Kč
1.000 Kč
Lov: Vyšší nabídka
78.000 Kč
90.000 Kč
130.000 Kč
169.000 Kč
Lov: Vybraná nabídka
20.000 Kč
20.000 Kč
30.000 Kč
30.000 Kč
Lov: Počet správných odpovědí
5
5
5
0
Lov: Počet špatných odpovědí
2
3
3
3
Lov: Úspěšnost
71,4 %
62,5 %
62,5 %
0,0 %
Lov: Počet správných odpovědí Lovec
5
5
6
3
Lov: Počet špatných odpovědí Lovec
1
2
1
0
Lov: Úspěšnost Lovec
83,3 %
71,4 %
85,7 %
100,0 %
Finální štvanice: Počet otázek
19
19
19
Finální štvanice: Rychlost
9.50
9.50
9.50
Finální štvanice: Počet správných odpovědí
2
1
2
Finální štvanice: Počet špatných odpovědí
1
1
1
Finální štvanice: Počet bodů tým
8+1
8+1
8+1
Finální štvanice: Úspěšnost týmu
26,3 %
26,3 %
26,3 %
Finální štvanice: Počet otázek Lovec
13
13
13
Finální štvanice: Rychlost Lovec
10.99
10.99
10.99
Finální štvanice: Počet správných odpovědí Lovec
9
9
9
Finální štvanice: Počet chyb Lovec
4
4
4
Finální štvanice: Počet vrácení
1
1
1
Finální štvanice: Počet bodů Lovec
8+1
8+1
8+1
Finální štvanice: Úspěšnost Lovec
69,2 %
69,2 %
69,2 %
Finální štvanice: Zbývající čas
00:49
00:49
00:49
Vyhraná částka
Počet správných odpovědí za celý díl
11
10
13
6
Vyhraná částka za každou správnou odpověď
Marcela Kamil Dangi Pavel